PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA

Dla obłożnie chorych pacjentów, wymagających specjalistycznej opieki pielęgniarki udzielanej w domu, świadczymy usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Czym jest pielęgniarska opieka długoterminowa domowa?

W ramach swojej działalności Centrum Medyczne Medicor oferuje usługi pielęgniarskiej, długoterminowej opieki domowej w Toruniu, która skierowana jest do obłożnie i przewlekle chorych osób na co dzień wymagających stałych świadczeń pielęgniarskich. Doświadczona pielęgniarka, oprócz doraźnej pomocy przy zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb wynikających z rodzaju choroby czy dolegliwości pacjenta, przygotowuje chorego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym.

  • Pielęgniarka świadczy usługi w zakresie wykonywania opatrunków, usunięcia lub założenia cewnika, pielęgnacji rurki tracheotomijnej, karmienia przez zgłębnik lub przetokę wraz z pielęgnacją przetoki, płukania pęcherza moczowego oraz podawania kroplówki.
  • Świadczenia pielęgniarskie odbywają się w domu pacjenta i przygotowują chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji, pomagają radzić sobie z niepełnosprawnością i zapobiegają długotrwałemu unieruchomieniu, odleżynom, zatorom i zapaleniom płuc.
  • Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kto może skorzystać z długoterminowej pielęgniarskiej opieki domowej?

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe albo inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Osoby obłożnie lub przewlekle chore mogą liczyć na niezbędną pomoc. Pielęgniarka wykona profesjonalne czynności pielęgniarskie podobne do tych, które pacjent otrzymałby w szpitalu. Udzieli odpowiednich świadczeń w zależności od stanu pacjenta oraz rad i wskazówek, w jaki sposób rodzina pacjenta powinna postępować z chorym podczas sprawowania opieki i podstawowych czynności higienicznych. Pielęgniarka podejmuje się oceny stanu zdrowia pacjenta i w razie konieczności, wskaże, jak powinien on postąpić, np. wezwać pogotowie lub zgłosić się do szpitala.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza POZ lub lekarza wypisującego ze szpitala, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta kwalifikującą do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, podpisaną zarówno przez lekarza, jak i pielęgniarkę środowiskową lub – jeśli pacjent przebywał w szpitalu – pielęgniarkę koordynującą. Wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, a w uzasadnionych przypadkach także w weekendy oraz dni wolne od pracy. Jeśli w danym momencie nie ma już miejsc, pacjent zostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i oczekuje na wolne terminy. Długoterminowa opieka domowa jest finansowana w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pielęgniarka toruń

Proces leczenia

Skierowanie na zabieg

Osobista rejestracja w placówce bądź telefon do Centrum Medycznego Medicor w celu umówienia terminów wizyt. Dostarczenie skierowania lekarskiego wraz z kwalifikacją według skali Barthel.

Wizyty pielęgniarki na terenie Torunia

Dojazd pielęgniarki do domu chorego. Rozpoznanie dolegliwości, udzielenie niezbędnych świadczeń medycznych. Edukacja pacjenta oraz rodziny chorego. Minimum cztery wejścia w tygodniu.

Efekty opieki długoterminowej

Intensywna opieka nad chorym, udzielenie kompleksowych świadczeń podobnych do tych w ośrodkach leczniczych. Przygotowanie chorego do funkcjonowania w środowisku domowym.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń do nas: 56 645 41 65

lub skontaktuj się za pomocą formularza poniżej

Na zapytanie odpowiemy maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego.

Zobacz nasze inne usługi

Sprawdź aktualne ceny

Chcesz skorzystać z naszej oferty?