Rehabilitacja stawu skroniowo żuchwowego

  1. Czy kiedykolwiek czułaś/czułeś ból w szczęce, żuchwie, skroniach, uchu (lub jego okolicach) po jednej lub obu stronach?
  2. Czy w ciągu ostatnich 30 dni pojawiły się bóle głowy, które obejmowały skronie, potylicę lub szyję?
  3. Czy w ciągu ostatnich 30 dni miałaś/miałeś sytuację, że podczas ruchu żuchwy pojawiły się dźwięki w stawie?
  4. Czy kiedykolwiek pojawiła się sytuacja, że nie mogłaś/ nie mogłeś otworzyć ust w pełnym zakresie lub żuchwa „przystanęła” na chwilę podczas ruchu?
  5. Czy w ciągu ostatnich 30 dni zablokowała Ci się żuchwa w taki sposób, że nie mogłaś/mogłeś jej zamknąć?

Jeżeli na którekolwiek z pytań odpowiedź brzmiała TAK, wówczas Zaburzenia okolicy skroniowo-żuchwowej TMD (Temporomandibular Disorder) mogą dotyczyć także Ciebie!

Czym są zaburzenia okolicy skroniowo-żuchwowej?

Zaburzenia okolicy skroniowo-żuchwowej dotykają coraz większej części społeczeństwa. Szacuje się, że około 12% populacji światowej dotknięta jest problemem TMD. Częściej chorują kobiety (♂/♀ : 1/8).Czym zatem jest TMD? Jak rozpoznać u siebie objawy zaburzeń? Czy można wpływać na te zaburzenia?

Stawy skroniowo-żuchwowe – to miejsce połączenia żuchwy z czaszką. Znajdują się tuż przed otworem słuchowym. Ich złożona budowa anatomiczna pozwala na ruchy w różnych kierunkach: otwierania, zamykania, ruchy boczne, jak również wysuwania i wsuwania żuchwy. Układ mięśniowo-powięziowy wokół tej okolicy pozwala na wykonanie opisanych czynności, które niezbędne są w naszym codziennym życiu – m.in. podczas żucia, mówienia, czy połykania.

Zachwianie balansu na poziomie struktur stawowych bądź mięśniowych stanowi przyczynę pojawienia się dolegliwości bólowych lub zaburzeń funkcji utrudniających codzienne, często podstawowe czynności.

Rehabilitacja stawu skroniowo-żuchwowego

Co zrobić w wypadku wystąpienia zaburzeń? Konieczna jest konsultacja fizjoterapeutyczna, która pozwoli ocenić złożoność problemu, ustalić przyczyny i wdrożyć odpowiednio dobraną terapię. Pierwsze spotkanie (około 1h) to przede wszystkim szczegółowy wywiad, badanie oraz wstępna terapia uwzględniająca zadania domowe dla pacjenta. Kolejne spotkania (45minut) odbywają się cyklicznie – raz w tygodniu przez okres około dwóch miesięcy (6-8 spotkań) w zależności od złożoności problemu. Jest to czas jaki potrzebny jest do oceny skuteczności podjętego leczenia, a także trwałości jego skutków, wyuczenia odpowiednich nawyków i wdrożenia samodzielnych działań zapobiegawczych przez pacjenta w domu.

Jeżeli podejrzewasz u siebie zaburzenia okolicy skroniowo-żuchwowej zapraszamy na do kontaktu z Centrum Medycznym Medicor 56 645 41 65.

Koniec