Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 PROMOCJA ZDROWIA

 

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA WŚRÓD TORUŃSKIEJ MŁODZIEŻY.

 

Od 2013 roku jesteśmy realizatorem Programu Promocji Zdrowia wśród Toruńskiej Młodzieży w 31 szkołach.

Organizatorem konkursu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia – działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia.

 

Celem Programu Promocji Zdrowia jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 Cele szczegółowe:

1) Kształtowanie i zmiana nawyków, zachowań żywieniowych, przede wszystkim poprzez zmniejszenie spożycia tłuszczów zwierzęcych oraz węglowodanów prostych, a zwiększenie spożycia produktów zbożowych, warzyw i owoców, mleka i serów o niskiej zawartości tłuszczu;

- kształtowanie umiejętności wyboru wartościowych produktów spożywczych;

- umiejętność odczytywania przez dzieci i młodzież etykiet oraz znajomość sposobów znakowania żywności;

2) Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu;

- pogłębienie wiedzy nt. szkodliwości palenia i chorób odtytoniowych;

- wykształcenie wśród dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni przy nich palą papierosy;

3) Zwiększenie wiedzy i świadomości nt, skutków używania alkoholu i narkotyków przez młodzież;

- wpływ na świadomość społeczną w zakresie spożywania alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych;

4) Poszerzenie wiedzy uczniów na temat przyczyn zakażeń wirusem HIV i przebiegiem HIV (źródła zakażenia, drogi zakażenia);

-  promowanie profilaktyki HIV;

-  obalenie mitów związanych z HIV;

- promowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS;

5) Pogłębienie wiedzy nt, skutków używania alkoholu i narkotyków przez młodzież;

- wpływ na świadomość społeczną w zakresie spożywania alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych;

6) Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia;

7) Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych oraz korzystania z pomocy osób i instytucji.

8) Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej.

 

 

Oczekiwane efekty:

 • wzrost świadomości i zwiększenie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających z popełnianych błędów żywieniowych;
 • zwiększenie wiedzy na temat istnienia chorób i zagrożeń wywołanych złymi nawykami żywieniowymi oraz problemami metabolicznymi;
 • zdobycie  umiejętności obliczania prawidłowej masy ciała (BMI) i norm wg płci i wieku;
 • nabycie wiedzy dotyczącej przechowywania produktów spożywczych;
 • nabycie wiedzy dotyczącej umiejętności czytania i rozumienia etykiet znajdujących się na produktach spożywczych;
 • wzrost świadomości ucznia, że jest konsumentem i ma takie same prawa jak dorośli;
 • świadome działania społeczności szkolnej (uczniów, rady pedagogicznej, rady rodziców) zmierzające do zmiany asortymentu artykułów sprzedawanych w sklepikach szkolnych i usuwanie automatów z niezdrową żywnością;
 • wczesna diagnoza uczniów z grup ryzyka
 • zwiększenie świadomości i wiedzy na temat  szkodliwości palenia tytoniu;
 • znajomość chorób odtytoniowych;
 • poprawna i merytoryczna wiedza nt wirusa HIV i choroby AIDS;
 • znajomość dróg zarażenia HIV;
 • unikanie zachowań ryzykownych;
 • tolerancja osób zakażonych HIV;
 • znajomość miejsc, w których można szukać informacji na temat HIV/AIDS oraz pomocy w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem HIV;
 • znajomość negatywnych skutków zażywania określonego rodzaju narkotyku;
 • znajomość mechanizmu uzależnienia;
 • znajomość instytucji zajmujących się osobami uzależnionymi.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?