Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Opieką w domu mogą być objęci pacjenci unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy bezwzględnie wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich:

 • wykonywanie opatrunków
 • kroplowe wlewy dożylne (kroplówki)
 • karmienie przez zgłębnik (sondę)
 • karmienie przez przetokę
 • pielęgnacja przetok
 • założenie i usunięcie cewnika
 • płukanie pęcherza moczowego
 • pielęgnacja rurki tracheotomijnej


Cele i zadania pielęgniarskiej opieki długoterminowej to:

 • świadczenia pielęgniarskie w domu obłożnie chorego pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • przygotowanie chorego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym
 • pomoc w radzeniu sobie z niepełnosprawnością
 • edukacja zdrowotna chorych i ich rodzin
 • pomoc przy zaopatrzeniu w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz środki pomocowe
 • pomoc w radzeniu sobie z niepełnosprawnością
 • zapobieganie długotrwałemu unieruchomieniu, odleżynom, zatorom i zapaleniom płuc

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu chorego w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy w uzasadnionych przypadkach.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ. W przypadku braku miejsc pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?